به گزاش پایگاه اطلاع رسانی میانه نیوز، ورزش زورخانه‌ای یا ورزش باستانی ویا ورزش پهلوانی نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی‌اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته‌های دور رواج داشته‌است.

ورزش‌های زورخانه‌ای نام دیگر ورزش‌های باستانی ایرانیان است. جایی که در آن به ورزش باستانی می‌پردازند زورخانه نام دارد هم چنین در زورخانه علاوه بر ورزش زورخانه‌ای کشتی پهلوانی نیز گرفته می‌شود.

پروندهٔ ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای به کوشش فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده گردید. آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت جهانی رسید.

دانشنامه بروک‌هاوس آلمانی، با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخانه‌ای را در کتاب اصلی و جلد ویژه ورزش، قدیمی‌ترین ورزش بدن‌سازی جهان معرفی می‌کند.

۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۵۲۷۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۵۳۷۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۵۵۲۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۶۱۸۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۶۴۸۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۷۳۳۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۷۴۴۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۸۰۵۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۱۵۸۴۷۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۰۱۴۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۱۳۱۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۱۵۳۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۲۲۳۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۲۳۱۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۲۵۲۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۶۱۳۲۰۱۶۰۱۰۶_۱۲۰۶۴۹